Lepingust taganemine ja pretensioonide esitamise kord

Peale tellitud toodete tarnimist kliendini on kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul (v.a eritellimusena valmistatud tooted, mis on valmistatud lähtuvalt kliendi soovidest ja tingimustest ning mis vastavad võlaõigusseaduses § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele. (Näiteks erimõõdulised madratsid, erimõõdulised tööpinnad jms.)

Taganemisõigus ei laiene, kui klient on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud tooteid kasutada mõnel muul viisil kui on ette nähtud toodete toimimiseks ja omadustes ette nähtud.

Toode peab olema kasutamata, rikkumata, terve ja pakendatud originaalpakendisse ning olema samalaadses seisukorras kui kauba kätte saamisel.

Kaubaga koos tuleb tagastada kõik sellega kaasas olevad detailid ja kasutusjuhend.

Toodete tagastamiseks ja lepingust taganemiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument ja täita taganemisavaldus, mille leiab SIIT .

Taganemisavaldus tuleb saata sisusta.ee e-posti aadressile: info@sisusta.ee  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Toodete tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus ei sõltu kliendist: tegemist on defektse tootega, transpordi käigus rikutud tootega, vale tootega, vale värviga.

Klient on kohustatud tooted tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul.

Toodete tagastamise viis ja aadress peab olema eelnevalt müüjaga kokku lepitud.

sisusta.ee tagastab kliendile kliendi poolt eelnevalt tasutud summa tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

sisusta.ee ei ole kohustatud kliendile hüvitama tagastuskulu, kui see peaks mingil põhjusel, mis ei ole tingitud sisusta.ee tegevusest, ületama kättetoimetamise kulusid.

Kui kliendi tellimuse summa ületab 700.- eurot ja soovib tagastada osa tellimusest siis tuleb kliendil tasuda tagastamise kulud.

Pretensiooni esitamise õigus

sisusta.ee vastutab kliendile müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse, puuduste ja defektide eest, mis olid olemas kauba tarnimisel ostjale.

Kliendil on õigus teatada sisusta.ee -le puudustest kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, saates e-kirja aadressil: info@sisusta.ee
sisusta.ee vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult 14 päeva jooksul.

sisusta.ee vastutab puuduse eest mis ilmneb kahe aasta jooksul konkreetse kaubaartikli üleandmisest. Kuue kuu jooksul alates toodete tarnimisest kliendile eeldatakse, et mittevastavus, puudus või defekt oli olemas juba toote tarnimise hetkel kliendile.

sisusta.ee ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile.

Kui ostetud kaubal on puudused või defektid, mille eest sisusta.ee vastutab, asendatakse või parandatakse puudustega kaubad.

Kui tooteid ei ole võimalik asendada või parandada, tagastab sisusta.ee kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud kulud.

Kui klient on kaupa kasutanud või kahjustanud, vastutab klient tagastamisele kuuluva kauba väärtuse vähenemise eest – kui klient on kaupa kasutanud muul viisil, kui on ette nähtud asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Pretensiooni esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

Vaidluste lahendamine

Kui kliendil on sisusta.ee-le pretensioone, tuleb need saata kirjalikult aadressile: info@sisusta.ee

Kui klient ja sisusta.ee ei suuda lahenda vaidlust omavahelisel kokkuleppel, on kliendil õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tarbijavaidluste menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN (link tarbijakaitse lehele).